ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนอัตรากำลัง
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
   
 

 
 

ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่

ร่างตารางเงินเดือนอัตราใหม่ (อาจจะ) ใช้บังคับในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นี้ ทั้งนี้ ก.กลาง จะมีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ รายละเอียดคลิกที่นี่ (ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ พันธุ์ไพโรจน์ อบต.ศาลายา นครปฐม ที่อนุเคราะห์ข้อมูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เป็นหน่วยงงานใสสะอาด ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้น
คู่มือสิทธิของคนพิการ
แผ่นพับความรู้ เรื่อง ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
แผ่นพับความรู้ เรื่อง วิธีเอาตัวรอดจาก "อุทกภัย"
แผ่นพับความรู้ เรื่อง หลักง่ายๆ "ในการป้องกันอัคคีภัย" 5 ประการ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะกีฬา
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี2558
กำหนดแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.   
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8